Cinili English  
                     
 

 

 

Marmara Çini ile Amerikalı sanatcı Marie Porterfield Barry, Çinili Projesi’nin yapılması için otuz Türk sanatcıdan daha topladık.  Ayrışık şehirlerde, çeşitli sanat türleri ile çalışan sanatcıların herbirisi birkaç çini karoyu verip katıldı.   

Klasik çininin, sanatçının tam birliğe ulaşma hedefini çok güzel örnekliyor olması. Fabrika üretiminin hakim olduğu günümüzde, çininin el emeği ile yapılan nadir sanatlardan birisi olma özelliğini taşıması. Makinelerin taklit edemediği bir zerafet, hala el yapımı geleneğini devam ettiren çağdaş çini sanatçılarının, ruhlarından ellerine, oradan da çinilere aktarılması. Sanatçının duygularını ve hayal dünyasını rahatlıkla ifade edebilecek bir tasarım yapabilme imkanı verebilmesi. Örneğin; tek bir karonun üzerinde başlayan çizgiler bir araya gelerek, karodan karoya muhteşem bir uyumla dalgalanarak, incelip kalınlaşarak görsel bir şölene dönüşebiliyor.

Projemizin hedefi, sanatcıların ruh ve elinin güzelliğini vurgulamaya talip olmak, bireyin toplum içindeki yerini vurgulamak, ayrıca, parçayla bütünün, bireyle toplumun muhteşem ahengini gözler önüne sermektir. Ayrıca batının bireysel sanat geleneğiyle, doğunun çoğulcu geleneğini sentezleyerek; klasik çini, çağdaş çini, hat, minyatür, gibi çiniye uygulanabilecek tarzları  kullanarak, modern ile geleneksel sanatı birleştirmeyi de amaçlıyoruz. Bu projede her sanatçı bir karoya (20 x 20 cm) kendi tarzını uygulayacak, daha sonra bu karolar yanyana getirilerek bir pano oluşturulacak. Bu pano hem Kütahya’da halka açık bir yerde, hem de internet ortamında kurulacak bir websitede sergileniyor. Böylece bu eser ile, devam eden çini sanatı ve sanatçılarına hem Türkiye’de hem de uluslararası platformda erişmek mümkün oluyor.

 

ABD Devlet Bakanlığın’dan verildiği Fulbright Bursu kapsamında Marie Barry on ay Kütahya’da yaşayıp çiniciliğinin tarih ve yapışı araştırdı.  Marmara Çini ve Kütahya’da halkın çomertlik ve lütfu olmazsa idi, bu proje imkansız kalacaktı.

Özel teşekkürler:  Lütfi Yiğit, Ismail Yiğit, Kübra Köse ve Benli ailesi, Samuel Barry, Selçuk Acar, Nur Çayırdağ, Süleyman Eriş, Gülay Ceylan, Özlem Akyüz, Asiye Yiğit, Zekiye Abla, Saadet Abla, Hülya Tunaboylu, Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu, ve cömertce katılan yetenekli sanatcıların hepsine.

 

 

   
Soru ve yorumlar için eposta cinili.archive@gmail.com'a gondersiniz.